22
máj
Hegedűs Mihály

Regionális Ökoiskola találkozó a Pedagógiai Oktatási Központok munkatársai részére

Kedves látogató! Ön egy olyan tartalmat olvas, amelynek információi a megjelenés idején pontosak voltak, de mára már elavultak lehetnek!

A találkozóra 2017. május 16-án került sor, melyre az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a Pedagógiai Oktatási Központok (POK) munkatársait invitálta az ország minden régiójából.

A rendezvény célja volt, hogy a POK munkatársai még jobban megismerjék az Ökoiskola Program hátterét, alapelveit, a globális felelősségvállalásra nevelés koncepcióját, valamint az Ökoiskola pályázat kritériumrendszerét.

Az intézet rövid távú stratégiai célja, hogy a POK-ok munkatársaival együttműködve történjen a jövőben az Ökoiskolák minőségbiztosítása, valamint annak a célnak az elérése, hogy hamarosan minden iskola – akár Ökoiskola cím nélkül is – egésziskolás megközelítéssel vegyen részt a fenntarthatóságra nevelésben.

2017 januárjától közel 1000 intézmény hordozza büszkén az Ökoiskola, Örökös Ökoiskola Címet az ország minden szegletében. Az Ökoiskola Programhoz tartozik a Címmel rendelkező köznevelési intézmények tudásmegosztó és tudásbővítő hálózata, beleértve egy tematikus honlapot (www.okoiskola.hu), az Ökoiskola Hírlevelet, sok jó gyakorlatot és tanítási modult, pedagógus-továbbképzéseket, évente több hazai szakmai rendezvényt, köztük az évente legalább egy alkalommal megrendezett regionális találkozókat is.

A műhelykonferenciát Sipos Imre, az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója nyitotta meg. Köszöntőjében hangsúlyozta a Pedagógiai Oktatási Központokkal való együttműködés fontosságát, és azt, hogy az Ökoiskola Cím ma már szinte alapvető elvárásnak tekinthető az intézményeknél. Dr. Gloviczki Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke beszédében az ökoiskola és az öko előtag eredeti jelentését felidézve a közösség és az együttműködés szerepét emelte ki a környezeti nevelésben. Lebanov József, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője a Nemzeti alaptanterv fenntarthatósággal kapcsolatos alapvetéseire és a különböző műveltségi területek környezettudatossággal való összefüggéseire hívta fel a figyelmet köszöntőjében, mely közös köznevelési célunk.

Simonyi István, szakmai szakreferens előadásában történeti visszatekintést nyújtott a környezeti nevelés kezdeti lépéseiről a Ratio Educationistól kezdve egészen napjainkig. A magyarországi előzményeken túl bemutatta azokat a nemzetközi eseményeket is, melyek közrejátszottak a magyarországi Ökoiskola Program elindításában. Hangsúlyozta, a fenntarthatósági pedagógiában előtérbe kell helyezni a pedagóguskompetenciák fejlesztését, és az információs és szolgáltató hálózatok működését. A környezeti nevelés legfontosabb színtere a köznevelés, érdemi hatást ekkor lehet elérni a diákok személyiségfejlődésében, életmódjuk kialakításában. Rövid áttekintést nyújtott az Ökoiskola Program történetéről és a Zöld Óvodákról, valamint a lakosság és az egyén szerepének fontosságát emelte ki a klímaváltozás elleni küzdelemben.

Dr. Varga Attila, központvezető előadásában több oldalról értelmezte a fenntarthatóság fogalmát. Kifejtette, hogy az oktatásnak globális kihívásokkal kell szembenéznie, ezért legfőbb céllá kell válnia, majd az Ökoiskola Program kritériumrendszerét mutatta be.

Dr. Fodor Erika, szakmai főtanácsadó Globális felelősségvállalásra nevelés címmel a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Főosztály munkájáról számolt be. A környező országok szakpolitikáját és kormányzati feladatvállalását elemezte, és elmondta, hogy Magyarországon a fenntarthatóságra nevelés képviseletében az Emberi Erőforrások Minisztériumának elsődleges feladata a szükséges intézkedések biztosítása, és az egységes értelmezés és alkalmazás elősegítése.

Saly Erika, témavezető előadásában részletesen ismertette az Ökoiskola nevelési-oktatási programot, valamint a program alapelveit (komplex tanulási formák, tantárgyköziség, aktív tudásszerzés, módszertani sokszínűség, témakörök sokszínűsége, pedagógus facilitátor szerepe, helyi környezet). A téma gyakorlati megközelítéseként egyszerűen alkalmazható jó gyakorlatokat és modulokat is bemutatott a résztvevőknek.

A plenáris előadásokat követően kiscsoportos műhelyfoglalkozásokon ismerkedhettek meg a Pedagógiai Oktatási Központok munkatársai az Ökoiskola Programmal: részletes megbeszélésre került az Ökoiskola-pályázat kritériumrendszere, Saly Erika ismertette a pályázás konkrét menetét. Tóthné Tímár-Geng Csilla igazgatóhelyettes asszony a Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola jó gyakorlatait hozta el a műhelyfoglalkozásra, Dr. Varga Attila pedig az Iskolai Közösségi Szolgálat és a környezeti nevelés kapcsolatáról tartott rövid ismertetést.

***

Cegléden, 2017. április 28-án, a Fenntarthatósági Témahét zárónapján tartották az idei első regionális Ökoiskola találkozót, a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskolában. Az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet részéről Dr. Varga Attila központvezető, Saly Erika témavezető és Kaposi József főtanácsadó vett részt a szintén sikerrel zárult rendezvényen.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.