A nemzetközi tapasztalatok, a legjobb gyakorlatok megismerése a kutatási és fejlesztési tevékenység lényeges eleme. Magyarország Európai Uniós tagságából fakadóan elengedhetetlen a nemzetközi együttműködés az oktatáspolitikák és az azokat megalapozó kutatások szükséges mértékű összehangolása terén. Ez a tevékenység egy kétirányú ismeretközvetítői folyamat. Egyik irányban cél a tudás beépítése és kutató-fejlesztő munkában való felhasználása nemzetközi tapasztalatok alapján, míg másik irányban az Intézet munkatársai által létrehozott tudás megismertetése, nemzetközi szintű elterjesztése történik.

A valóban fontos tendenciák, oktatásfejlesztési eredmények csak nemzetközi együttműködések keretében ismerhetők meg. Működés közben láthatunk jól működő gyakorlatokat, amelyekből elemek átvehetők. A személyes kapcsolatok, az adott problémáról szóló sokoldalú és őszinte kommunikáció segít abban, hogy az itthoni viszonyokat figyelembe véve történjen a hazai adaptáció. A kooperáció erőt, megerősítést ad egy-egy kisebb oktatásfejlesztési téma itthoni eredményes képviseletére, az új gondolatok terjesztésére, melynek során a munkatársak műhelyként kezdhetnek együtt dolgozni, és ezek a műhelyek aztán fennmaradhatnak.

Az Intézet szervezetként és egyes munkatársainak önálló tevékenységén keresztül sokrétű, szerteágazó nemzetközi tevékenységet végez.

 

Az összintézeti nemzetközi együttműködés legfőbb színtere a jelenleg 17 tagintézményből álló Európai Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézetek Konzorciuma, a CIDREE. A konzorciumi együttműködés legfőbb formái a kollaboratív projektek, kutatócserék, az éves közgyűlést megelőzően megrendezett konferencia, illetve az évente megjelenő évkönyv.

Az Intézet hosszú távú együttműködést folytat különböző nemzetközi szervezetekkel (pl. OECD, ENSI) és részt vesz az Európai Unió különböző hálózatainak és munkacsoportjainak munkájában. A munkacsoportok összefoglaló táblázatát angol nyelven az alábbi linken találja:

Részvétel nemzetközi munkacsoportokban

 

A magyar Eurydice Iroda az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége által működtetett oktatási információs hálózat tagja. A hálózat célja, hogy az oktatáspolitikai döntéshozatalban részt vevők számára európai szintű adatokkal és információval szolgáljon.

Intézetünk munkatársai részt vesznek nemzetközi pályázatokon, valamint különböző Európai Uniós vonatkozású programokban, az Új Széchenyi Terv programfejlesztési munkálataiban, továbbá nemzetközi konferenciákon és kutatómunkákban. Nemzetközi projektek az alábbi témákban valósultak meg:

 

A témákra kattintva angol nyelvű összefoglaló táblázatok mutatják be az elmúlt 5 év nemzetközi projektjeit: a megvalósítás évét, a keretet adó programfajtát, a projekt címét és rövid összefoglalóját, a projekt honlapját és az Intézetünk részéről a kapcsolattartó személyt vagy koordinátort.

A honlapon található adatbázisban lévő tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művek elektronikus továbbhasznosítását előzetes írásbeli engedélyéhez köti. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést kifejezetten megtiltja.